Organized pot tourism draws Texans

Published On: Feb 14 2014 10:19:51 PM CST   Updated On: Feb 14 2014 10:24:33 PM CST
Organized pot tourism draws Texans

Texans aren’t just traveling to Colorado on their own to enjoy legal marijuana, they are also taking part in organized marijuana tourism.